art+science каталози

Могућности предела

art+science каталог 2023.

ЕкОтисак

art+science каталог 2022.

Светови вештачке интелигенције

art+science каталог 2021.

Европска лабораторија вештачке интелигенције

art+science каталог 2020.

Свет иза очију

art+science каталог 2019.

Експеримент, стварање
и технологија

art+science каталог 2018.

Can You Feel My HeartBeat

art+science каталог 2017.

Европска мрежа дигиталне уметности и науке

art+science каталог 2016.

SR