V-ALERT

Virtual World of Awareness and Learning on Information Security

V-ALERTпројекат делује у сфери развоја културе безбедности информација на интернету. Примарно је намењен деци школског узраста, њиховим наставницима и родитељима.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Програм целоживотног учења (Lifelong Learning Programme, LLP)Европске комисије

Траjање проjекта: 11/2013 – 01/2016

Саjт проjекта: v-alert.eu

Координатор

Hellenic Open University, Grčka

Партнери

Department of Computer Science, University of Cyprus, Кипар

Природословно-математички факултет, Свеучилиште у Сплиту, Хрватска

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Бугарска

Besecure, Кипар

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Проjекат V-ALERT бави се безбедношћу интернета код различитих циљних група корисника информационих и комуникационих технологиjа, као што су ученици, наставници, студенти, професори и запослени у ИТ компаниjама. Основни циљеви пројекта јесу подизање свести о значаjу теме и организовање обука коjе уз помоћ иновативних средстава за е-учење пружаjу пун доживљаj присуства у виртуелном свету.

У оквиру проjекта развиjена jе платформа за онлаjн учење у 3Д виртуелном свету која симулира информационе безбедносне претње из стварног живота и омогућава учесницима стицање искуства када jе реч о могућим ризицима и претњама. Педагошки метод на коме почива V-ALERT приступ jесте „учење кроз вежбу“ коjе повећава личну мотивациjу ученика и омогућава боље разумевање и прихватање предложеног модела.

SR