CREATIONS

Developing an Engaging Science Classroom

Циљ CREATIONS проjекта је увођење иновативних наставних метода у наставу природних наука и математике (енгл. STEM) заснованих на учењу увиђањем, уз коришћење елемената уметничког стварања. Такав приступ ђацима пружа могућности за разумевање науке кроз активан и креативан ангажман, и међусобну сарадњу.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 10/2015 – 09/2017

Саjт проjекта: creations-project.eu

Контакт: Добривоје Лале Ерић dleric@cpn.rs

Координатор

University of Bayreuth, Немачка

Партнери

Rhine-Waal University of Applied Sciences, Немачка

European Organization for Nuclear Research – CERN, Швајцарска

National and Kapodistrian University of Athens, Грчка

Ellinogermaniki Agogi, Грчка

Institute of Accelerating Systems and Applications, Грчка

University of Exeter, Велика Британија

Science &Technology Facilities Council, Велика Британија

University of Birmingham, Велика Британија

Stord Haugesund University College, Норвешка

University of Helsinki, Финска

University of Malta, Малта

The Big Van Theory, Шпанија

Stockholm House of Science, Шведска

European Physical Society, Француска

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Актуелне образовне политике и курикулуми који своде наставне методе на површно и изоловано преношење информација сужавају простор за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима, посебно када су у питању предмети из тзв. STEM области. CREATIONS педагошки оквир, заснован на учењу увиђањем, уз коришћење елементата позоришта, плеса, фотографије и других облика креативног изражавања, нуди ученицима и наставницима могућност да експериемнтишу са различитим просторима, активностима и идентитетима у истраживању науке. Дугорочни циљ пројекта је да се што већи број младих заинтересује за науку и определи за научну каријеру.

У почетној фази пројекта развијен је CREATIONS педагошки оквир који служи као смерница за одабир примера добре праксе иновативних, креативних приступа настави и њихову адаптацију у CREATIONS „демонстраторе”, тј. конкретне сценарије који се могу користити у настави. Пројектне активности у последњој фази подразумевају ширење и примену CREATIONS педагошког оквира и демонстратора кроз бројне тренинге за наставнике, радионице, летње школе, национална и интернационална такмичења за ученике и наставнике, изложбе, представе и бројне друге активности у 11 европских земаља укључујући и Србију.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у комуникационим активностима пројекта и одговоран је за израду сајта, флајера и других промотивних материјала.

Поред тога, ЦПН организује комплетну имплементацију пројекта у Србији, током које ће бити одржани бројне радионице и тренинзи за наставнике у Србији, са циљем представљања CREATIONS модела и његовом применом у раду са ученицима.

SR