Climateurope2

Climateurope2 – Supporting and standardising climate services in Europe and beyond

Пројекат Climateurope2 ће радити на развоју поузданих климатских сервиса доступних свим секторима и сегментима друштва, кроз дефинисање процедура за њихову стандардизацију, креирање европске заједнице корисника и подстицање примене климатских сервиса, ради боље адаптације на климатске промене.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт Европа програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 09/2022 − 02/2027

Саjт проjекта: climateurope2.eu

Kонтакт: др Марјана Бркић − mbrkic@cpn.rs

Координатор

Barcelona Supercomputing Center, Шпанија

Партнери

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Италија

Università degli Studi di Trento, Италија

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Холандија

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Шведска

Mariene Informatie Service Maris BV, Холандија

Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique, Француска

Universitaet Bremen, Немачка

Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, Немачка

Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH, Немачка

Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis, Немачка

Danmarks Tekniske Universitet, Данска

Ecologic Institut Gemeinnützige GmbH, Немачка

LGI Sustainable Innovation, Француска

Climate Data Factory, Француска

World Meteorological Organization, Швајцарска

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu, Пољска

Stichting Wageningen Research, Холандија

Stichting Deltares, Холандија

Tecnalia, Шпанија

Technische Universitaet Muenchen, Немачка

Climate-Kic Holding BV, Холандија

Ramboll France sas, Француска

Ramboll Management, Consulting, Белгија

Weblyzard Technology Gmbh, Аустрија

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Велика Британија

Din Deutsches Institut fuer Normung EV, Немачка

DNV AS, Норвешка

University of Leeds, Велика Британија

Met Office, Велика Британија

United Kingdom Research and Innovation, Велика Британија

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Србија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта:

Коришћење климатских података на ефективан и правовремен начин је кључна карика за зелени опоравак и стварање резилијентне и климатски неутралне Европе, а као одговор на тренутно стање изазвано климатским променама. Климатски сервиси нам омогућавају да климатске податке користимо за информисано доношење одлука, како бисмо смањили одређене ризике и искористили могућности, а све у циљу боље адаптације на климатске промене. Последњих година, потреба за климатским подацима је драстично порасла, а тржиште климатских сервиса се развија великом брзином и предвиђа се да ће имати још већи пораст у будућности. Актери укључени у развој и коришћење климатских сервиса, често нису свесни постојања других актера у овој области, уз недостатак интердисциплинарних и трансдисциплинарних знања. Са друге стране, сигуран квалитет, као и релевантни стандарди за креирање и коришћење климатских сервиса нису још довољно развијени. У том контексту, пројекат Climateurope2 има за циљ развој процедура стандардизације климатских сервиса, подршку развоју заједнице корисника климатских сервиса и подстицање коришћења климатских сервиса у сврху боље адаптације на климатске промене у Европи и изван ње.

Улога ЦПН-а:

Центар за промоцију науке ће у пројекту Climateurope2 води 6. радни пакет, у оквиру кога сви партнери раде на креирању европске заједнице корисника климатских сервиса. Све планиране активности као циљ имају умрежавање и непосредни ангажман заједнице на успостављању процедура стандардизације, отворености и доступности климатских сервиса и резултата повезаних истраживања.

Центар такође организује јавне програме посвећене климатским истраживањима у 10 земаља Југоисточне Европе, као иновативни приступ ширењу заједнице корисника климатских сервиса у овој, тренутно слабо заступљеној, регији Европе. У оквиру програма ће, између осталог, бити приказани и уметничко-научни, интердисциплинарни пројекти који ће бити креирани кроз јавне позиве пројекта за сарадњу уметника и научника у овом домену.

SR