exRNA-PATH

RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in PATHogen control
Подаци о проjекту

Извор финансирања: COST акција за међународну сарадњу истраживача, научника и других заинтересованих страна

Трајање пројекта: 10/2021 − 10/2025

Сајт пројекта: exrnapath.eu

Контакт: др Maрјана Бркић – mbrkic@cpn.rs

Чланови мреже

Чланове мреже чине научноистраживачке организације, универзитети, научни центри, представници индустрије и јавне установе. Центар за промоцију науке је задужен за комуникацију и дисеминацију резултата акције.

Координатор акције: dr Amy Buck, Универзитет у Единбургу

Опис пројекта:

Откриће да се РНК налази и изван ћелија и да може да има комуникациону улогу довело је до померања граница истраживања у области биологије. Додатно, показано је и да патогени могу да користе ванћелијску РНК (енгл. еx-RNA) за ширење инфекција, а еx-RNA су повезане и са бројним заразним болестима, како код животиња, тако и код биљака. Међутим, о механизмима деловања еx-RNA се и даље јако мало зна, уз бројна отворена питања: како се одређује које еx-RNA ће бити транспортоване ван ћелија, како се врши њихов транспорт, како се оне интегришу у функционалне путеве код домаћина и како патогени користе ове механизме. Како би потенцијал еx-RNA могао да буде искоришћен у терапеутске и друге сврхе, важно је дубинско разумевање механизама деловања еx-RNA. COST акција еx-RNA-PATH је пионирски подухват у Европи у области истраживања еx-RNA, креирањем мреже истраживача који испитују механизме комуникације еx-RNA у различитим биолошким системима, са посебним фокусом на интеракције домаћин − патоген. 

Улога ЦПН-а:

ЦПН доприноси exRNA-PATH акцији кроз експертизу у области научне комуникације и дисеминације резултата и активности. Активности су усмерене на:

  • одређивање адекватних канала комуникације и припрему материјала за дисеминацију резултата акције, као и идентификацију постојећих догађаја и акција у области популаризације науке у вези са потенцијалом ванћелијске РНК у области биологије и медицине,
  • организација тренинга научне комуникације за учеснике акције.
SR