ODYSSEy

ODYSSEY: Oxford Debates for Youths in Science Education

Идеја која стоји у основи пројекта ODYSSEY јесте да се кроз неговање реторичких вештина подржи развој критичког мишљења код ученика, да се они оспособе за коришћење различитих извора сазнања, као и за проверу њихове веродостојности, уз истицање значаја грађанског васпитања и ширење толеранције и демократских вредности.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус + (КА2) програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 10/2018 – 03/2021

Саjт проjекта: odyssey.igf.edu.pl

Контакт: Иван Умељић – iumeljic@cpn.rs

Конзорцијум

Координатор
Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Пољска

Партнери
Energy Discovery Centre, Естонија 
Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE), Грчка
Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Циљ овог иновативног пројекта из области образовања јесте да развије вештине аргументације и повећа интересовање за предмете из области природних наука, технологије, инжењерства и математике код младих узраста између 13 и 19 година кроз организовање дебатних такмичења на теме из научних области.

Улога ЦПН-а

ЦПН је национални координатор пројекта у Србији. У пројектне активности су укључени наставници и ученици Шесте београдске гимназије, Седме београдске гимназије, Четрнаесте београдске гимназије, Прве крагујевачке гимназије, Електротехничке школе „Никола Тесла“, Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша, Основне и средње школе са домом ученика „Перо Кузмјак“ из Руског Крстура и Економско-трговачке школе „Паја Маргановић“ из Панчева.

SR