COOLSCHOOLS

Realizing potentials of nature-based climate shelters in school environments for urban transformation

Пројекат COOLSCHOOLS проучава актуелни климатски статус школских дворишта и непосредних окружења у Барселони, Бриселу, Паризу и Ротердаму, како би се разумели фактори и могућности за даљу примену оваквих или развој напреднијих интервенција. Шири оквир је усмерен на спровођење друштвено-економских промена ка урбаној трансформацији, климатској отпорности, социјалној правди и квалитетном образовању. У оваквом контексту образовна заједница постаје носилац промена на локалном нивоу.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Програм JPI Urban Europe

Трајање пројекта: 04/2022 – 03/2025

Сајт пројекта: coolschools.eu

Контакт: Добривоје Лале Ерић − dleric@cpn.rs

Коориднатор

Universitat Oberta de Catalunya, Шпанија

Партнери

Vrije Universiteit Brussel, Белгија

University of Twente, Холандија

University of Antwerp, Белгија

Hasselt University, Белгија

National Center for Scientific Research, Француска

European Schoolnet, Белгија

Brussels Environment, Белгија

Придружени партнери

Paris City Hall, Француска

Barcelona City Council, Шпанија

El Globus Vermell, Шпанија

City of Rotterdam, Холандија

Stichting Springzaad, Холандија

IVN Natuureducatie, Холандија

UN-HABITAT, Шпанија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

COOLSCHOOLS пројекат је осмишљен са циљем да се креирају могуће стратегије митигације и адаптације на климатске промене унапређивањем квалитета живота свих грађана с посебним акцентом на деци и младима. Трогодишње истраживање проучава трансформативне могућности природом инспирисаних решења у школским окружењима широм Европе, и покреће бројне акције усмерене на развој климатских склоништа у школама.
Иницијалну тачку представљају природом инспирисана решења. Она су постојећи механизми које су екосистеми сами развили како би одговорили на актуелне изазове попут климатских промена и различитих облика загађења. Тиме се, на пример, могу повећати озелењене и површине у хладу, употребљавати одрживи и еколошки прихватљиви материјали или омогућити стабилан и распрострањен приступ пијаћој води.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у пројекту као придружени партнер са основном улогом даље примене и промоције пројектне методологије и резултата. Центар ће, такође, у истраживање укључити примере из Србије и доступне материјале о прилагођавању школа климатским променама и мерама које су у ту сврху спроведене, посебно у оквиру пројекта TeRRIFICA и регионалног такмичења Eco-STEAM Challenge, које се реализује под окриљем пројекта Scientix.

SR