LEVERS

LEVERS – Learning Ventures for Climate Justice 

Пројекат LEVERS посвећен је повезивању образовања и климатскe правдe (Climate Justice) кроз формирање подухвата за учење (Learning Ventures) као образовних модела усмерених на подстицање борбе против климатских промена. Девет демонстрационих региона ће током трогодишњег пројекта активно сарађивати са локалним актерима и заједнички развијати пројекте климатске правде, нудећи истовремено искуство учења у стварном свету.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Програм Хоризонт Европа Европске Уније 

Трајање пројекта: 03/2023 – 02/2026

Сајт пројекта: у изради

Контакт: Катарина Стекић – kstekic@cpn.rs

Координатор

Trinity College Dublin, Ирска

Партнери

Stickydot, Белгија

Center for Social Innovation, Кипар

Forth Together CIC, Уједињено Краљевство

Latra Innovation Lab, Грчка

University College London, Уједињено Краљевство

Onl’Fait, Швајцарска

Sociedade Afonso Chaves-Associacao de Estudos Acoreanos, Португал

Kersnikova, Словенија

European Association for the Education of Adults, Белгија

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Климатска криза ствара огромне и сложене друштвене и научне изазове. Образовање игра кључну улогу у овој борби, и може да омогући неопходну научну писменост и ангажовање целог друштва. Постоји хитна потреба за повезаним, системским одговорима који укључују различите перспективе и узимају у обзир различите потребе заједнице док се усредсређују нa друштвену правду. Да би се то постигло, образовање треба да подразумева флексибилност, инклузивност и доживотно учење као релевантне и потребне механизме деловања. Климатска правда је у фокусу LEVERS пројекта због укључивања свих заједница и друштвених група, третирања бројних друштвено-научних питања и подстицања ангажмана у домену научном образовању. Креирањем Learning Ventures-а, пројекат LEVERS пружа јединствени модел за свеобухватно учење кроз партнерства и сарадњу. Поменута партнерства заједно истражују изазове и стварају искуства учења у различитим областима науке како би били усмерени на локалне изазове.

Кроз девет демонстрационих региона према Learning Ventures моделу, партнери и екстерни актери ће заједнички развијати пројекте подршке климатској правди нудећи искуства учења на стварним примерима из окружења. С друге стране, програм изградње капацитета и менторства ће обезбедити смернице и релевантне узоре, уз повезивање истраживања и иновација са образовањем. Штавише, LEVERS ће креирати образовни оквир и теренски водич који ће послужити као алат за прилагођавања модела другим регионима и будућим корисницима. Такође, водичи за ангажовање индустријског сектора, пословни модели и препоруке доносиоцима одлука и креаторима политикa ће додатно подржати трансформацију научног образовања у Европи.

Улога ЦПН-а

Пројекат LEVERS је заснован на шест радних пакета креираних са циљем да успоставе, оснаже, активирају, развију, обликују и воде подухвате учења као централну тачку пројекта. ЦПН је укључен у сваки радни пакет доприносећи оснивању локалног Learning Ventures-а, изградњи вештина и капацитета за пружање иновативног научног учења и стварању локалнe заједнице климатског образовања. ЦПН ће, такође, активно промовисати даље коришћење и примену пројектних резултата од стране других едукатора, активиста и професионалаца.

SR