ReConNeCt Upgrade 20.20

European Researchers’ Night project

Пројекат жели да идентификује и допринесе јавном угледу најбољих истраживачких и иновацијских пројеката који генеришу знање у корист целокупног друштва. Такође се стимулише промоција истраживачке струке међу младим ученицима и студентима. Пројекат одражава Европу у свету који се мења, од кога се очекује да развија науку која је паметна, трансформишућа, антиципирајућа, ко-стваралачка и која одговара на истинске потребе друштва. Пошто је нови програм за истраживање и иновације − Хоризонт Европа − у припреми, пројекат се фокусира на транзициону фазу и осветљава троугао између науке, индустрије и грађана.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије, потпрограм Марија Кири

Трајање пројекта: 07/2020 – 02/2021

Сајт пројекта: nocistrazivaca.rs

Контакт: Данијела Вучићевић – dvucicevic@cpn.rs

Координатор

Креативно едукативни центар, Нови Сад

Партнери

Универзитет у Новом Саду

Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду

Високо техничка школа струковних студија Суботица

Удружење научних комуникатора

Центар за промоцију науке

ОПИС:

Овогодишња тема пројекта је дигитална наука! Фокус је на научно интригантним и утицајним примерима примене дигиталних технологија и друштвених мрежа. Један од феномена који обликује и суштински карактерише модерно доба је интернет. Друштвене мреже представљају снажна средства комуникације и интеракције међу корисницима где се стварају, деле и размењују информације и идеје. И сами научници све више користе дигиталне алате у својим истраживањима, подаци и резултати мерења се све више налазе на онлајн платформама, а паметни телефони постали су алат помоћу кога се едукујемо, прикупљамо, обрађујемо податке и једном речју истражујемо. Зато ове године желимо да представимо све могуће начине како користећи дигиталне медије можемо да истражујемо, учимо и бавимо се науком.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 2 у оквиру кога координише активности научних клубова у Кикинди и Шапцу, унутар Мреже научних клубова, чији је био иницијатор оснивања и окупљања 2016. године. Главна улога је промоција пројекта и његових циљева кроз Недељу истраживача, као и привлачење будућих учесника кроз наменски осмишљене програме. Кључне активности су на првом месту намењене деци и младима како би били привучени и охрабрени да се определе за науку.

SR