Bio Awaking

Развијање биоарт праксе на Западном Балкану

Пројекат Bio Awaking усмерен је на заједничко креирање, усвајање и ширење еколошких пракси и уметничких продукција у области биоуметности и подизање свести о одрживом развоју у складу са Eвропским зеленим договором. Активности пројекта су планиране широм Европе, с фокусом на Западни Балкан. Циљ је да се произведу и прикажу иновативни и атрактивни формати биоарт инсталација засновани на уметности, науци и технологији. Учесници ће добити прилику за интеркултуралну и уметничку размену, кроз концептуални простор за откривање нових пракси биоуметности.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: ЕУ програм Креативна Европа

Трајање пројекта: 12/2023 − 11/2025

Саjт проjекта: artandscience.rs/bioawaking

Контакт: др Бојан Кениг − bkenig@cpn.rs

Координатор

Удружење грађана Реактор, Србија

Партнери

Институт Керсникова, Словенија

Универзални институт, Хрватска

Удружење Greenways, Босна и Херцеговина

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Европа се, као заједничко природно окружење, суочава са великим еколошким изазовима. Простор Западног Балкана, једно од места посебно изложених загађењу, постаје кључна тачка позитивне промене којој пројекат жели да допринесе. Партнери из Србије, Босне и Херцеговине, Словеније и Хрватске, уз укључивање шире стручне, уметничке и активистичке заједнице, истражују питања заштите животне средине. Заговарањем одрживог развоја, кроз постављање партиципативних биоарт инсталација, пројекат Bio Awaking жели да потцрта снагу коју уметност може имати у процесима одрживости.
Главне активности пројекта су Bio Art Forum, две „уради сам“ онлајн биоарт радионице, две студијске посете Љубљани и Дубровнику, мобилни лабораторијски научно-уметнички програм и две биоарт изложбе на фестивалима у Србији (Нови Сад) и Босни и Херцеговини (Пецка).
Циљеви пројекта су и развој мреже биоуметника широм Европе, јачање капацитета европских уметника у коришћењу биоматеријала и креирање биоарт инсталација коришћењем узорака из животне средине. Специфичан фокус пројекта је и на укључивању доносилаца одлука у све фазе процеса, стварање биоарт публике која подржава очување животне средине, као и неговање културне, уметничке и образовне сарадње у суочавању с еколошким изазовима у Европи и на Балкану.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке води радни пакет за комуникацију и дисеминацију. У оквиру овог пакета, поред стандардних ПР и медијских активности, посебни сегмент представља садња клонираних стабала у земљама укљученим у пројекат. Централни догађај пројекта је организација и креирање програма Bio Art Forum-а у мају 2024, у Новом Саду. Циљ форума је подстицање дијалога о изазовима и перспективама биоуметности, иновативне примене биотехнологија и интердисциплинарних сарадњи, уз одржавање стручних дискусија и интерактивних радионица током три дана конференције.

SR