SciProm 2013

SciProm 2013: Регионална конференција о промоцији науке за Југоисточну Европу

                       

Центар за промоцију науке (ЦПН) је организовао прву Регионалну конференцију о промоцији науке за Југоисточну Европу (SCIPROM) 2013. Године под покровитељством Унеска, са циљем да окупи професионалце коjи се баве промоциjом науке, стручњаке и ентузиjасте како би разменили своjа искуства и оjачали везу између науке и друштва у нашем региону.

У конкурентном глобалном окружењу примарно jе побољшати економске и друштвене капацитете унапређивањем образовне структуре друштва, подстичући иновативност и технолошки напредак и ствараjући миље где се цене вредности и корист коjу доноси знање. Потребно jе подићи науку и иновативност на виши ниво у jавности како би се у нашем региону боље суочавали са изазовима на путу развоjа привреде коjа се заснива на знању.

У кључним сесиjама окупили су се и представили разни међународни експерти и представници међународних организациjа, истраживачких и образовних институциjа, невладиних организациjа, приватног сектора и медиjа и научни комуникатори. Они су говорили о разноврсним и интересантним темама о промоциjи и комуникациjи науке и започели дебату о томе како:

  • Користити науку и иновативност да би се побољшао економски развоj
  • Оjачати везу између науке и друштва путем комуникациjе између државних и локалних институциjа, истраживачких организациjа, академске заjеднице, медиjа и jавности.
  • Унапредити научну културу у региону преко jавних популарних научних програма
  • Повећати улогу медиjа у промоциjи науке и образовања
  • Нагласити улогу научних центара и научних кампова у популаризациjи науке
  • Унапредити научну комуникациjу и jезик научника и истраживача, омогућаваjући им да презентуjу своj рад на разумљив начин
  • Назначити важност равноправности полова у науци, академском свету и технологиjи
  • Даље умрежавање постоjећих проjеката и инициjатива и успостављање нових алиjанси за промоциjу науке

Говорници и учесници конференциjе су анализирали ове изазове, открили синергиjе и успели да идентификуjу краткорочне и дугорочне стратешке циљеве за развоj динамичних друштава у региону Jугоисточне Европе коjа су отворена за будуће планове и заjедничку сарадњу.

SR