Scientix III

Scientix је највећа европска онлајн заједница која окупља наставнике СТЕМ дисциплина, али и бројне доносиоце одлука и едукаторе, са циљем да се подрже СТЕМ дисциплине и нови педагошки приступи. На онлајн платформи се налазе бројни пројекти самих наставника који представљају примере добре праксе. Међу њима постоје и изузетно квалитетни и успешни пројекти у којима учествују наставници из Србије. Основни циљ Центра је да се повећа број оваквих пројеката и укључених наставника из Србије.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије

Трајање пројекта: 03/2017 – 03/2019

Сајт пројекта: scientix.eu/home

Контакт: Марјана Бркић – mbrkic@cpn.rs

Координатор

European Schoolnet, Белгија

Опис пројекта

Пројекат Scientix се на првом месту обраћа наставницима који предају СТЕМ области (наука, технологија, инжењерство и математика), подржавајући и промовишући њихов рад преко онлајн платформе која је креирана како би професионалци у области образовања из целе Европе могли да сарађују и размењују идеје и искуства. Истовремено, Scientix мрежа је окупила и велики број министарстава образовања како би се утицало на креирање образовних политика и трансформацију образовања у складу са општим развојем европског друштва.

Улога ЦПН-а

Центар је закључно са мартом 2019. Национална контакт тачка пројекта Scientix за Србију. Заједно са 17 изабраних амбасадора – наставника, ЦПН ће организовати радионице, презентације и мини конференције на којима ће скренути пажњу на нове педагошке приступе, али и на ресурсе који нашим наставницима могу бити од користи у настави а који су доступни на пројектној платформи.

SR