V4+WB RMA Network

V4+WBRMA Network је иницијатива за подршку и оснаживање заједнице пројектних менаџера и администратора. Конзорцијум предвођен организацијом ХЕТФА из Будимпеште финансиран је кроз Међународни вишеградски фонд (International Visegrad Fund) и фокусира се на земље тзв. вишеградске четворке (В4 − Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска) и Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, и Северна Македонија). Основни циљ је побољшање свеукупног учешћа у ЕУ програмима који подржавају науку и иновације, укључујући и нови оквирни програм − Хоризонт Европа (ХЕ).

Информације о пројекту

Извор финансирања: Међународни вишеградски фонд

Трајање пројекта: 11/2020 − 04/2022

Сајт пројекта: https://hetfa.eu/international-projects/v4wb-rmas/

Контакт: Марина Костић − mmatovic@cpn.rs

Координатор

HETFA Research Institute Ltd, Мађарска

Партнери

Silesian University of Technology, Пољска

Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Чешка

Slovak University of Technology, Словачка

Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина

INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Северна Македонија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Циљ пројекта је јачање мреже менаџера и администратора истраживачких пројеката у земљама Вишеградске четворке и Западног Балкана, како би се допринело њиховом успешнијем учешћу у будућем оквирном програму Европске Уније за истраживања и иновације, Хоризонт Европа. 

Пројектом се жели смањити јаз у стручности и различитим могућностима за умрежавање у укљученим земљама, као и јачање ове Мреже на регионалном нивоу. Први циљ ће бити испуњен организовањем низа вебинара које ће партнери реализовати у сарадњи са пажљиво одабраним експертима, док ће други бити омогућен успостављањем нове платформе која ће омогућити активно умрежавање и размену материјала за учење и усавршавање професионалцима који раде у домену науке и који учествују у вођењу и администрирању пројеката финансираних кроз ЕУ програме. Главна питања којима ће се пројекат бавити укључују разматрање правних и финансијских аспеката ХЕ програма, научну комуникацију, заштиту и управљање интелектуалном својином, и друге релевантне теме.

Улога ЦПН-а

ЦПН координира целокупном комуникацијом и дисеминацијом пројекта, и помаже у организацији вебинара и завршне конференције V4+WB RMA мреже. Центар је задужен и за припрему и дистрибуцију разноврсних материјала који прате вебинаре, пројектне догађаје и теме, као и за прикупљање контаката и прикључивање потенцијалних корисника платформи за учење. Коначно, важан аспекат комуникације и дисеминације је објављивање и дељење пројектних материјала и резултата путем друштвених мрежа које ЦПН такође води.

SR