Hypatia

Проjекат Хипатија, назван по чувеној античкој математичарки из 4. века наше ере, стреми да младе од 13 до 18 година привуче студијама науке, технологиjе, инжењерства и математике (енгл. STEM) на родно сензитиван начин. Локални експерти у области родне равноправности, науке или научне комуникациjе, средњошколски наставници и тинеjџери неодлучни по питању избора студиjа више су него добродошли да се прикључе активностима у оквиру проjекта Hypatia!

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европскe комисиje

Траjање проjекта 08/2015 – 07/2018

Саjт проjекта: http://expecteverything.eu/hypatia/

Контакт: Марјана Бркић – mbrkic@cpn.rs

Координатор

NEMO Sience Museum, Холандиjа

Партнери

Bloomfield Science Museum, Израел

BureauQ , Холандиjа

ECSITE, Белгиjа

Experimentarium, Данска

L’Orеal Foundation, Француска

Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci, Италиjа

PPG, Велика Британија

University of Copenhagen, Данска

Universcience, Француска

Треће стране

UK Association of Science and Discovery Centers – ASDC, Велика Британија

Experyment, Пољска

La Caixa Foundation, Шпаниjа

Science Centre Noesis, Грчка

Science Centre AHHAA, Естониjа

Science Center Network – SCN, Аустриjа

Science Gallery Dublin, Ирска

Teknikens Hus, Шведска

Центар за промоциjу науке, Србиjа

Опис проjекта

Проjекат Хипатија тежи да мотивише и охрабри тинеjџерке и тинеjџере да се определе за студиjе и кариjеру у некоj од STEM области (наука, технологиjа, инжењерство и математика) на начин коjи jе прилагођен поштовању и разумевању родних разликаОчекивања су да пројекат допре до више од 100.000 наставника, 20.000 истраживачких институција и више од 4 милиона ђака и студената.

Улога ЦПН-а

Наjважниjа улога ЦПН-а jе оснивање националног центра коjи има за циљ формирање и оснаживање мреже свих заинтересованих страна активних на пољу родне равноправности. Такође, ЦПН има важну улогу у развоjу акционог локалног плана за родно сензитивну комуникациjу са ученицима, прилагођавање и имплементациjу сета алата за такву комуникациjу, организациjу семинара и дисеминациjу.

SR