Образовање за дигиталну економију

Фондација „Ана и Владе Дивац“ и Центар за промоцију науке реализују пројекат Образовање за дигиталну економију са циљем побољшања услова и компетенција за спровођење интегративне СТЕАМ наставе у Србији кроз призму дигиталних технологија и економске писмености. Главни сегменти пројекта су одржавање СТЕАМ кампова за ученике, обезбеђивање опреме за школе, унапређивање компетенција наставника, као и повећавање интересовања и разумевања СТЕАМ области кроз организоване посете ЦПН манифестацијама.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: НЦР фондација
Трајање пројекта: 05/2023 – 10/2024
Контакт: Алекса Васић – avasic@cpn.rs

Координатор:

Фондација „Ана и Владе Дивац“

Партнер:

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Образовање за дигиталну економију наставак je пројекта Образовање за дигитално друштво, који је реализован током 2022. године. Током 2023. и 2024. године биће одржана још три СТЕАМ кампа који ће покрити актуелне теме у образовању којима се још не посвећује довољно пажње, попут вештачке интелигенције, роботике, машинског учења и биотехнологија. Поред кампова, више од 1000 ученика ће имати прилику да посети манифестације Центра, попут Маја месеца математике и Ноћи истраживача, где ће суделовати у радионицама које су повезане са тематиком кампова.
Поред активности за ученике, пројектом је предвиђено и стручно усавршавање за наставнике током радионица које ће бити одржане широм Србије. Теме радионица су развијање СТЕАМ дисциплина и компетенција, пружање вршњачке подршке у настави СТЕАМ предмета, упознавање наставника са онлајн ресурсима, курсевима, вебинарима и другим догађајима, који им могу омогућити да унапреде своје наставне вештине и методологију.

Улога ЦПН-а

Активности Центра су посвећене подршком раду и активном умрежавању наставника основних и средњих школа кроз СТЕАМ образовни формат. Центар ће осмислити програм радионица и одржати радионице за наставнике широм Србије. ЦПН ће такође осмислити и организовати три кампа како би се радило на унапређењу знања и интересовања ученика за СТЕАМ дисциплине.

SR