Quantum Music

Пројекат Квантна музика тежи да допринесе потпуно новом начину схватања, разумевања и перципирања музике и квантне физике. Пројекат који спаја уметнике, научнике и инжењере окупљене на изради новог, квантног инструмента (хибридног клавира) и осмишљавања представљања квантних феномена кроз музику, настао је са циљем повезивања наизглед неспојивих светова квантне физике и музике, кроз научно утемељено и уметнички надограђено истраживање и концертно извођење.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Креативна Европа

Траjање проjекта 08/2015 – 05/2018

Саjт проjекта:
www.quantummusic.org

Контакт: Љиљана Илић pr@cpn.rs

Координатор

Музиколошки институт САНУ, Србија

Партнери

Danish National School of Performing Arts, Данска
Kino Šiška, Словениjа
Центар за нову уметност (ЦЕНУ), Србија
Центар за промоциjу науке, Србија

Треће стране

University of Oxford, Велика Британија
Center for Quantum Technologies, Сингапур
TodaysArt, Холандија

Опис проjекта

У разноврсним технолошко-звуковним експериментима, уз коришћење новог инструмента, хибридног клавира, музика кореспондира са мистичним феноменима квантне физике, нудећи могућност за потпуно нови вид тумачења ова два света, али и другачију перцепцију наше физичке реалности. У оквиру пројекта, тим инжењера развија нови хибридни клавир на коме ће клавирски ЛП Дуо изводити композиције инспирисане квантним светом, а у 2018. години биће организована ии међународна музиколошка конференција на којој ће бити представљени резултати пројекта.

Улога ЦПН-а

Улога ЦПН-а је презентација и промоција пројекта, односно представљање пројекта најаразличитијим циљним групама кроз разне канале: медије, друштвене мреже, промотивни материјал, трибинске и предавачке програме, учешће на међународним конференцијама, као и писање текстова за научнопопуларни часопис ЦПН-а Елементи, као и портал Елементаријум.

SR