Scientix IV

Scientix је највећа европска мрежа која промовише и подржава међусобну сарадњу између СТЕМ наставника, истраживача у образовању, креатора образовних политика и доносиоца одлука са циљем да се подрже нови педагошки приступи и унапреди СТЕМ образовање. Scientix платформа нуди мноштво ресурса за наставнике и друге професионалце у области образовања – водиче, практикуме и појединачне пројекте који представљају примере добре праксе.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије

Трајање пројекта: 09/2020 – 03/2023

Сајт пројекта: scientix.eu/home

Контакт: Добривоје Лале Ерић – dleric@cpn.rs

Координатор

European SchoolNet, Белгија

Опис пројекта

Пројекат Scientix се на првом месту обраћа наставницима који предају СТЕМ области (енгл. STEM –наука, технологија, инжењерство и математика), подржавајући и промовишући њихов рад преко своје онлајн платформе која је креирана како би професионалци у области образовања из Европе и читавог света могли да сарађују и размењују идеје и искуства. Истовремено, Scientix мрежа је окупила и велики број министарстава образовања како би се утицало на креирање образовних политика и трансформацију образовања у складу са општим развојем европског друштва.

Улога ЦПН-а

Центар од 2017. године има улогу Националне контакт тачке пројекта Scientix за Србију. Други мандат почео је у септембру 2020. и трајаће до децембра 2022. Основна улога Центра је да буде тачка окупљања СТЕМ наставника пружајући им прилику и подршку за професионални развој, размену искустава и идеја. Циљ ових активности је унапређивање како формалног тако и неформалног СТЕМ образовања, и повезивање локалних иницијатива са активностима на националном и европским нивоу. Осим наведеног, улога ЦПН-а као националне контакт тачке је и сарадња са надлежним министарством на унапређењу СТЕМ наставе у школама. Заједно са 30 одабраних амбасадора – наставника из Србије, ЦПН ће организовати радионице, презентације и конференције на којима ће се промовисати нови педагошки приступи и ресурси који наставницима могу бити од користи у настави.

SR