SciVis

Making Science Visible

SciVis проjекат развија нове и унапређује постојеће интерактивне методе за боље разумевање науке и технологиjе. Примарна циљна група јесу ђаци и студенти, но резултати пројекта су намењени и најширој публици кроз примену у јавним програмима и активностима.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус+ програм Европске комисије

Траjање проjекта: 09/2014 – 12/2015

Саjт проjекта: scivis.eu

Координатор

Martin-Luther University, Немачка

Партнери

P. J. Šafarik University in Kosice, Словачка

Univerzita Karlova v Praze, Чешка

Klett MINT, Немачка

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Два главна циља SciVis пројекта су интерактивно информисање јавности о научним и технолошким иновацијама, али и нови концепт обука за будуће наставнике природних и техничких предмета током њихових студија и каснијег професионалног усавршавања.

Центар за промоцију науке је у оквиру пројекта био задужен за развој и изградњу пројектног сајта, као и за примену интерактивних алата у ЦПН клубу током својих програма и догађаја. Алати служе за приближавање природних и техничких наука широј популацији, пре свега оној омладинској, кроз низ креативних активности: научно-популарне игрице и курсеви на интернету, интерактивне изложбе, мобилне апликације, посебно развијени софтвер за интерактивне екране и научни кампови.

SR