Kлиматска капсула

Kлиматска капсула је експериментална, мобилна и модуларна инсталација замишљена као интензивно искуство које кроз научне чињенице, уметничке интервенције и мултимедијалне садржаје пружа посетиоцима слојевиту перспективу климатских промена.

Представљени садржај успоставља простор за дијалог научника, уметника и грађана на тему будућих сценарија климатских промена. Kроз поглед на дистопичну сцену из будућности, креиран је наратив којим се покреће субјективни доживљај најављене апокалипсе и спремности да се суочимо са последицама климатских промена. Ова научно-уметничка платформа је директан позив на климатску акцију свих грађана и грађанки, и подсећа нас на јединственост позиције и поступања сваког од нас. 

Након што посетиоци напусте капсулу, могу да „пошаљу“ поруку у будућност у облику гласовног записа. Посетиоци такође имају прилику да напишу разгледницу некоме кога познају са поруком како могу да помогну у спречавању климатске апокалипсе. Разгледница се затим оставља у поштанском сандучету ЦПН-а и физички се шаље на писану адресу. Овај додатни елемент спречава посетиоце да оду са негативним мислима и наглашава важност предузимања акције.

Kлиматска капсула је замишљена као експериментални концепт који ће се кроз рефлективну праксу континуирано преиспитивати, мењајући своју форму, садржаје и програм до 2030. године. Усмерена је на праћење и критичко разматрање спровођења Циљева одрживог развоја Уједињених нација, као глобалног и општеприхваћеног механизма на путу ка одрживој и јединој могућој будућности.

Kапсула ће до 2026. године бити постављена у најмање десет земаља Југоисточне Европе, у оквиру пројекта Climateurope2.

Ауторски тим премијерног издања Климатске капсуле:

 • Добривоје Лале Ерић, ЦПН – концепт и успостављање пројекта
 • др Марјана Бркић, ЦПН – програмска и креативна дирекција
 • Мирјана Утвић, ЦПН – креативна дирекција, сценографија  и продукција
 • Проф. др Владимир Ђурђевић, Физички факултет Универзитета у Београду – научни концепт и рецензија
 • Ненад Гајић – аутор кинетичке скулптуре
 • др ум. Марко Стојановић – композиција и дизајн звука 
 • Моника Ланг – визуелни идентитет и илустрација
 • Филип Микић – видео рад
 • Петар Бркић – нарација
 • Васја Станковић – драматургија
 • Стеван Голубовић – програмирање
SR