Kлиматска капсула

Kлиматска капсула је експериментална, мобилна и модуларна инсталација замишљена као интензивно искуство које кроз научне чињенице, уметничке интервенције и мултимедијалне садржаје пружа посетиоцима слојевиту перспективу климатских промена.

Представљени садржај успоставља простор за дијалог научника, уметника и грађана на тему будућих сценарија климатских промена. Kроз поглед на дистопичну сцену из 2057. године, креиран је наратив којим се покреће субјективни доживљај најављене будућности и спремности да се суочимо са последицама климатских промена. Ова научно-уметничка платформа је директан позив на климатску акцију свих грађана и грађанки, и подсећа нас на јединственост позиције и поступања сваког од нас.

Kлиматска капсула је замишљена као експериментални концепт који ће се кроз рефлективну праксу континуирано преиспитивати, мењајући своју форму, садржаје и програм до 2030. године. Усмерена је на праћење и критичко разматрање спровођења Циљева одрживог развоја Уједињених нација, као глобалног и општеприхваћеног механизма на путу ка одрживој и јединој могућој будућности.
Kапсула ће до 2026. године бити постављена у десет земаља Југоисточне Европе, у оквиру пројекта Climateurope2.

SR