LESTO

Learn and Experience Science Together Online

Пројекат LESTO (Learn and Experience Science Together Online) заснован је на креирању онлајн платформе и алата помоћу којих наставници СТЕМ предмета и ученици могу да реализују интерактивну наставу на даљину уз спровођење научних експеримената (енгл. Hands-on experience). Дугорочни циљ пројекта је развој аналитичког и креативног мишљења код деце у контексту онлајн учења.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Eразмус + програм Европске комисије

Трајање пројекта: 02/2022 – 02/2024

Сајт пројекта: lestoproject.com

Контакт: Катарина Стекић – kstekic@cpn.rs 

Координатор

Ozyegin University, Турска

Партнери

Sabanci University, Турскa

Istanbul National Education Directorate, Турска

ARK Education Services, Турска

European Development Institute, Белгија

EDUGEP, Португал

Education and Future Technologies Association, Турска

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Циљ пројекта LESTO је да дигитализује физичко окружење и алате који су потребни наставницима СТЕМ предмета за спровођење квалитетне онлајн наставе у коју би ученици били активно укључени. Посебан акценат у оквиру овог циља ставља се на ученике који имају потешкоћа са радом у школи. Истраживања у оквиру припреме за пројекат су показала колико је онлајн настава током КОВИД режима представљала изазов како за ученике, тако и за наставнике. Једна од кључних активности пројекта је креирање онлај платформе кроз коју ће наставници и ученици моћи заједнички да спроводе научне експерименте на даљину, уз помоћ едукативних сетова који ће се такође развијати у оквиру пројекта. 

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке учествује у истраживању педагошких потреба наставника основних школа, уз активно укључивање групе наставника природних наука из Србије. ЦПН ће допринети и осмишљавању и тестирању тренинг материјала за употребу платформе и едукативних сетова, као и даљој дисеминацији материјала на локалу. У оквиру окупљања пројектних партнера, ЦПН ће бити домаћин састанка у Београду.

SR