STEM School Label

STEM School Label је пројекат креиран са циљем акредитовања школа на европском нивоу, које на ефикасан и иновативан начин приступају подучавању СТЕМ предмета, чиме значајно доприносе усвајању вештина и подизању нивоа компетентности у овој области. Идеја овог пројекта је да оснажи сарадњу између школа, индустрије и истраживача на локалном нивоу, чиме би се олакшао процес преласка из једне у другу етапу у образовању.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Еразмус+

Трајање пројекта 09/2017 – 08/2020

Сајт пројекта: www.eun.org 

Контакт: Петар Лаушевић – plausevic@cpn.rs

Координатор

EUN Partnership aisbl, European Schoolnet, Белгија  

Партнери

Ciencia Viva, Португалија

Maison pour la science en Alsace, Француска

Ugdymo Pletotes Centras, Литванија

Центар за промоциjу науке, Србиjа

Опис пројекта

Пројекат STEM School Label ће омогућити представницима школа, кроз креирање онлајн платформе, да евалуирају своју школу према универзалним критеријумима који дефинишу школу као СТЕМ оријентисану, чиме ће сазнати на којим пољима специфично треба да раде како би унапредили ниво СТЕМ образовања у својој школи. Додатно, ова платформа ће пружити школама извор материјала, као и помоћ у процесу унапређивања СТЕМ (наука, технологија, инжењерство и математика) активности у својој школи.

Улога ЦПН-а

У сарадњи са партнерима из Белгије, Португалије, Шпаније, и Француске, Центар ће у првој фази локалним искуством допринети одређивању критеријума који дефинишу СТЕМ оријентисану школу, а затим ће учествовати у креирању онлајн платформе, као и њеном тестирању у пракси. ЦПН ће организовати радионице у сарадњи са наставницима, представницима индустрије и истраживачима, као и касније презентације платформе школама и другим заинтересованим странама.

SR