ReFocuS 2.0

European Researchers’ Night project

Циљ пројекта “Пут до научног петка” (Road to Friday of Science) је да промени фокус и промовише вредности културног наслеђа и природних ресурса у друштву, као и да истакне колико је значајна улогa коју заједнице играју у очувању културног наслеђа и управљању тим вредностима. Потенцијал који културно наслеђе има да понуди је огроман, а корист од њега је доступна свима. Пратећи тенденције и смернице Европске уније, која препознаје важност културног и природног наслеђа као индикатора и трајне вредности друштвеног развоја, скрећемо пажњу јавности на синергију образовања, културног и природног наслеђа, и одрживог развоја.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије,  потпрограм Марија Кири


Трајање пројекта: 05/2018 – 12/2019


Сајт пројекта: nocistrazivaca.rs


Контакт: Данијела Вучићевић – dvucicevic@cpn.rs

Координатор пројекта

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Партнери

Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Београд


Завод за заштиту споменика културе Крагујевац


Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Пројекат ReFocuS 2.0 с поднасловом ”Прошлост значи Будућност” се састоји из два дела: Ноћ 2018. ће бити фокусирана на прошлост, а Ноћ 2019. на будућност. Културно наслеђе и природни ресурси су базирани на аспектима наше прошлости коју ценимо, желимо да сачувамо и пренесемо будућим генерацијама.

Улога ЦПН-а

Центар води радни пакет 2, у оквиру кога ће координисати активности Мреже научних клубова у Београду, Лесковцу, Нишу, Крагујевцу, Књажевцу, Чачку, Ужицу, Крушевцу, Смедереву и Рановцу. ЦПН је, иначе, и био иницијатор оснивања ове Мреже. Заједно са великим бројем сарадника, ентузијаста, научника, наставника и новинара, Центар је постао препознатљив међу грађанима Србије због бројних и динамичних активности. Такође, део активности ће бити спроведен у сарадњи са локалним школама и предшколским установама.

SR