PLACES

Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science

Центар за промоцију науке jе био и екстерни партнер европског пројекта под називом PLACES посвећеног развоjу и умрежавању градова научне културе. PLACES пројекат је усмеравао научне институције да развију и ојачају политику научне комуникације на локалном нивоу. У њега је било укључено укупно 69 градова у 27 европских земаља. Приступни документ за град Београд – PLACES декларацију о европским градовима научне културе – потписао је тадашњи градоначелник српске престонице.

Више информација на ecsite.eu/activities-and-services/projects/places

SR