SATORI

Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation

Циљ проjекта SATORI jесте развоj и примена концепта заjедничког европског оквира за процену етичког утицаjа у истраживању и иновациjама.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: ФП7 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 01/2014 – 08/2017

Саjт проjекта:

Контакт: Дубравка Вејновић

dvejnovic@cpn.rs

Координатор

Universiteit Twente, Холандија

Партнери

De Montfort University, Велика Британија

Trilateral Research & Consulting LLP, Велика Британија

Fonden Teknologiradet, Данска

Европска асоциjациjа научних новинара (EUSJA), Француска

Helsinska fundacja praw czlowieka, Пољска

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Финска

Associazionе Italiana per la ricerca industriale – AIRI, Италија

Die Deutsches Insitut Feur Normung E.V, Немачка

Instituto de salud Carlos III, Шпанија

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Словенија

UNESCO, Француска

Linkopings Universitet, Шведска

Ericsson Telecomunicazioni, Италија

Bundeskanzleramt der Republik Oesterreich, Аустриjа

Центар за промоциjу науке, Србија

Опис проjекта

У сржи пројекта SATORI стоји побољшање поштовања етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и њихово прилагођавање еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери развијају оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а која ће бити заснована на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност.

Пројектне активности током прве две године траjања проjекта обухватале су креирање систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени, идентификациjу постоjећих проjеката и заинтересованих страна, као и процену утицаjа глобализациjе на етичку процену. Чланови конзорциjума су потом приступили првоj процени етичког оквира, паралелно истражуjући, кроз низ радионица са циљем узаjамног учења, потенциjал стандардизациjе, економске исплативости и ризика етичке процене. Упоредо, развиjа се стратегиjа за одрживост SATORI мреже као и праћење развоjа политике на нивоу ЕУ и изван ње.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествуjе у већини радних пакета проjекта и руководи радним пакетом 10 (WP10), односно свим комуникационим активностимa. Партнери су осмислили јединствену стратегију коjа се реализуjе на више нивоа, како би вести и резултати проjекта били доступни не само стручњацима коjи се баве етиком, већ и свим заинтересованим појединцима и институцијама.

Добробит од резултата проjекта имаће друштво у целини, а посебно оне институциjе коjе се баве етичком проценом у истраживању и иновациjама. Оквир етичке процене и предлог стандарда биће примењиви на све научне области, чиме ће се допринети бољем усклађивању прописа и процедура у свим европским земљама, па и шире.

SR