COOL and HOT

Researchers’ Night project

Циљеви COOLandHOT пројекта су да разбије и демистификује сталне и поновљене стереотипе о истраживачима, да прикаже стварне научнике који раде у Србији и да их ангажује и укључи у пројекат како би се повећала њихова видљивост у друштву. Овим се истовремено и промовише истраживање у Србији и откривају мотиви да се постане истраживач, који могу да привуку младе да се упусте у научне каријере. Важно је и подизање свести јавности о доприносу истраживача за напредак и развој, али и о актуелним друштвеним проблемима и изазовима, попут климатских промена и глобалног загревања.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе, потпрограм Марија Кири

Траjање проjекта: 05/2016 – 12/2017

Саjт проjекта: nocistrazivaca.rs

Контакт: Данијела Вучићевић – dvucicevic@cpn.rs

Координатор

Универзитет у Новом Саду, факултет техничких наука

Партнери

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину

Удружење научних комуникатора

Креативно-едукативни центар

Центар за промоцију науке

Опис проjекта

Проjекат COOLandHOTповезује и уједињује лица, гласове, резултате и енергију многих генерација истраживача, представљајући их и у потпуности приказујући јавности, без обзира на узраст и научно образовање. То је јединствена прилика да се изблиза и лично свако од посетилаца упозна са истраживачима. Посебан акценат у овом пројекту је стављен на инспирисање и мотивисање наредне генерације истраживача. С обзиром на то да младе привлачи оно што је ”HOT” и оно што је ”COOL”, фокус пројекта је на специфичним наукама и истраживачима.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 1, у оквиру кога су припремне и промотивне активности. Највећи део промотивних активности се односи на организацију гостовања Научног камиона у градовима Војводине, као путујуће лабораторије, учионице и простора за радионице и трибине. Главна улога је промоција пројекта и његових циљева код што већег броја људи, као и привлачење будућих учесника кроз наменски организоване програме. Кључне активности су пре свега намењене деци и младима који тек треба да изаберу своју каријеру – по могућству научну!

SR