Гостовања

Гостовања

Посебно значајан сегмент међународне сарадње представљају партнерства, заједнички рад и учешће у различитим програмима у ширем региону Југоисточне Европе, с посебним нагласком на активностима у непосредном окружењу – Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија, Македонија, Мађарска и Словенија. Поред нашег региона, представници Центра су учествовали и на бројним конференцијама, радионицама, презентацијама и другим догађајима широм Европе, укључујући и Португал, Белгију, Норвешку, Аустрију, Италију, Грчку…

Најдаља тачка до које смо стигли као учесници програма или говорници јесте престоница Грузије – Тбилиси!

SR