Re@WBC

Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WBC Region

Пројекат Re@WBC посвећен је јачању капацитета универзитетског особља, младих истраживача и других професионалаца у сфери високог обазовања.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Еразмус+ програм Европске комисије

Трајање пројекта: 10/2015 – 10/2018

Сајт пројекта: rewbc.ni.ac.rs

Координатор

Универзитет у Нишу

 Партнери

Универзитет у Београду

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Крагуjевцу

Универзитет Црне Горе

Универзитет у Сараjеву, Босна и Херцеговина

Универзитет Источно Сараjево, Босна и Херцеговина

University of Vlora ‘Ismail Qemali’, Албанија

University of Tirana, Албанија

Coventry University, Велика Британиjа

University of Liege, Белгиjа

Politecnico di Torino, Италиjа

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Основни циљ пројекта јесте јачање капацитета особља које ради на високошколским установанама Западног Балкана. У ту сврху ће, током трајања овог трогодишњег пројекта, бити реализовани бројни тренинзи и различити видови размене искустава са партнерским организацијама из Европске уније.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту Re@WBC јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 5 (WP5). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима којима су блиске теме етика и развој капацитета на високошколским установама наше земље и региона.

SR