Извештаји о раду

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2020.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2018.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2016.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јануар-јун 2020.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јануар-јун 2018.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јануар-јун 2016.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2019.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2017.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јул-децембар 2015.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јануар-јун 2019.

Извештај о раду

Центра за промоцију науке за период
јануар-јун 2017.

SR