PESHES

Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System

Основни циљ пројекта PESHES је унапређење управљања, рада и квалитета високошколских установа у Србији. У оквиру испуњавања општег циља, утврђени су специфични циљеви попут дефинисања и имплементације индикатора и мера за оцену високошколских институција и система у целини.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Еразмус+ програм Европске комисије

Трајање пројекта: 10/2016 – 10/2019

Сајт пројекта: peshes.ius.bg.ac.rs

Контакт: Љиљана Илић
pr@cpn.rs

Координатор

Универзитет у Београду

Партнери

Универзитет у Нишу

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Крагуjевцу

Универзитет у Новом Пазару

Универзитет Сингидунум

Национална служба за запошљавање, Србиjа

Конференциjа академиjа струковних студиjа Србиjе

Министарство просвете, науке и технолошког развоjа Републике Србије

Универзитет у Ријеци, Хрватска

University of Tirana, Албанија

Coventry University, Велика Британиjа

University of Liege, Белгиjа

Politecnico di Torino, Италиjа

Universiteit Twente, Холандија

Universitat Politecnica de Valencia, Шпанија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Идеја пројекта PESHES, као и циљеви и исходи повезани су са два најважнија документа у Србији у овом домену, и то са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. и са Закључком о усвајању Акционог планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

У фокусу пројекта се налазе акције намењене увођењу индикатора квалитета у високо образовање и инструмената за имплементацију, а делимично и оне намењене јачању јавне одговорности високошколских установа за квалитет високог образовања, унапређењу и имплементацији концепта „Студент у центру учења“, као и унапређивању сарадње са послодавцима и привредом.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту PESHES јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 6 (WP6). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима који су професионално заинтересовани за реформу универзитетског образовања и даљи развој савремених студијских програма и концепата.

Поред вођења пројектних комуникација, Центар учествује у раду преосталих радних пакета, у припреми материјала и у дефинисању индикатора, као и у свим пројектним састанцима и другим активностима.

SR