TeRRIFICA

Territorial RRI fostering Innovative Climate Action

Циљ пројекта TeRRIFICA јесте свеобухватно обједињавање података, истраживања и активности, како би се припремио општи пресек стања условљеног климатским променама у мапираним деловима Европе. Разноврсни приступи који укључују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце треба да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 12/2018 – 12/2022

Саjт проjекта: terrifica.eu 

Kонтакт: др Тања Аднађевић – tadnadjevic@cpn.rs

Координатор

Wissenschaftsladen Bonn (Bonn Science Shop), Немачка

Партнери

Rhine-Waal University of Applied Sciences, Немачка

Adam Mickiewicz University, Пољска

Science Citoyennes, Француска

ACUP, Шпанија

University of Vechta, Немачка

Association Education for Sustainable Development, Белорусија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут утицаја нових технологија, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Пројекат TeRRIFICA управо наступа са те позиције, са циљем анализе утицаја и предлога новог модела посвећеног смањењу штетног дејства климатских промена. Неколико територија широм Европе послужиће као тест простори за иницијалну анализу, мапирање климатских утицаја и последичних промена, али и добрих пракси и активности које спроводе државне институције, научне и образовне установе, невладин сектор и стручне асоцијације, појединци и посвећене организације.
У другој фази пројекта ће се креирати посебно развијени сет препорука и примењивих пракси за сваку од одабраних територија – три регије у Немачкој, атлантска обала у Француској, шире градске области Барселоне, Минска и Познања, и Београд у оквиру дунавског и савског слива Југоисточне Европе – како би се под окриљем концепта ”живих лабораторија” тестирале стратешке активности. Коначни резултат пројекта ће бити мапе са активним подацима и резултатима, уз моделе и смернице који су успешно реализовани и проверени у пракси.
Од почетне позиције која предвиђа детаљно мапирање и активне консултације са кључним актерима и доносиоцима одлука на свим нивоима, пројекат TeRRIFICA ће се најпре кретати ка ублажавању очигледних последица климатских промена. Коначни циљ представља развијање методолошких алата помоћу којих би се будуће промене предвиђале и антиципирале, а њихово дејство значајно умањило или у потпуности неутралисало.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор активности у више земаља Југоисточне Европе – од Хрватске до Румуније, и од Албаниjе до Мађарске. У земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима, истраживачко-образовним центрима, државним институцијама и невладиним организацијама, Центар ће организовати бројне састанке, радионице и семинаре, како би се најпре дефинисао радни оквир пројекта TeRRIFICA, а затим кроз практично деловање тестирали предложени модели и решења. Заједнички именитељ и смерница рада у Југоисточној Европи су повезани са водним ресурсима, односно са загађењем, управљањем и биодиверзитетом вода у сливовима Дунава и Саве, где ће пример Београда служити као фокална тачка пројекта у региону Југоисточне Европе.

SR