TinkerLib

Пројекат TinkerLib је заснован на трансформацији организација неформалног образовања за одрасле у инклузивне и отворене просторе за учење, који подржавају маргинализоване ученике и омогућавају разумевање и развој вештина потребних у 21. веку. Кроз узајамно учење, обуке едукатора и наменски осмишљене активности, пројекат активно оснажује организације у раду са различитим заједницама.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус+

Траjање проjекта: 10/2023 – 09/2025

Саjт проjекта:  www.museoscienza.it/tinkering-europe/

Kонтакт: Јована Јанков – jjankov@cpn.rs

Координатор

Association Traces, Француска

Партнери

NEMO Science Museum, Холандија 

Science Center Netzwerk, Аустрија 

Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Италија 

Département De Seine Et Marne, Француска 

Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano, Италија 

Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Холандија 

Сеоски културни центар Марковац, Србија 

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта:

TinkerLib обједињује два професионална света: „свет науке“ (научне центре и музеје, организације за неформално научно образовање и сл.) и „свет речи“ (библиотеке, уметничке колективе, организације у култури и сл.), кроз успостављање оквира за узајамно учење и размену постојећих пракси у обе сфере.
Фокус је на коришћењу ”тинкеринг” методологије (процес којим ученици, кроз експеримент, покушаје и погрешке, истражују, стварају и конструишу знање о STEAM предметима и окружењу) и на активностима за развијање језичких вештина и приповедања (енгл. storytelling). У оквиру пројекта ће бити организоване обуке и радионице намењене едукаторима и јачању њихових компетенција. Едукатори и библиотекари ће затим анализирати досадашње инклузивне праксе како би их у будућности прилагодили и имплементирали у активности намењене заједницама са којима раде.
TinkerLib ће дизајнирати, прилагодити и пилотирати активности прилагођене маргинализованим заједницама, које ће бити дељене путем вишејезичне веб странице и организованих догађаја. Један од резултата пројекта подразумева и стварање локалних мрежа које се састоје од библиотека и научних центара, како би привукли разноврснију публику и примењивали наменски развијене активност и алате. Локални тим у Србији чине ЦПН и Сеоски културни центар Марковац (са библиотеком ”Екатарина Павловић”), неформално удружење које је фокусирано на рад са руралном публиком кроз коришћење драмских метода, библиотерапије и других пракси.

Улога ЦПН-а:

ЦПН води радни пакет 4 ”Дисеминација и подизање свести”, и примењује различите праксе у области научног образовања и комуникације. Активности укључују обучавање библиотекара и научних едукатора, дељење ресурса произведених у пројекту на локалном и европском нивоу, јачање комуникације ка различитим групама корисника, подстицање сарадње и размене знања међу партнерима, и побољшање видљивости пројекта у широј јавности.

SR