SALL

Schools as Living Labs


SALL има циљ да окупи школске заједнице (наставнике, ученике и њихове породице), истраживачке институције, научне музеје и центре, просторе неформалног учења и иновација попут постојећих живих лабораторија, као и доносиоце образовних политика и укључи их у интензиван дијалог. Резултат овог дијалога било би осмишљавање методологије отвореног школовања заснованог на живој лабораторији, које се ослања на савремено научно образовање. На овај начин, SALL пројекат предлаже нову могућност да школе широм Европе приступе својим програмима научног образовања, како би СТЕМ настава постала релевантнија, систематичнија и инклузивнија, повезана са локалним заједницама и истраживачким центрима, и уз активну подршку и укључивање научних центара и музеја у овај процес.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије

Трајање пројекта: 09/2020 – 08/2023

Сајт пројекта: www.schoolsaslivinglabs.eu

Контакт: Јелена Меденица – jmedenica@cpn.rs 

Координатор:

Ellinogermaniki Agogi, Грчка

Партнери

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal Asbl, Белгија

University of Cyprus, Кипар

ECSITE, Белгија

Universidad De La Iglesia De Deusto Entidad Religiosa, Шпанија

Ciencia Viva-agencia Nacional Para A Cultura Cientifica
E Tecnologica, Португал

Ort, Израел

Stichting Nationaal Centrum Voor Wetenschaps –
En Technologiecommunicatie, Холандија

TRACES, Француска

Intrasoft International Sa, Луксембург

Опис пројекта:

Пројекат SALL обједињује три теме, приступ отворене школе, методологију отворених лабораторија и тему система исхране. SALL настоји да у систему формалног образовања успостави и тестира могућности да се повежу локална заједница и школе тако да делују координисано, у синергији и зарад заједничког циља. Пројекат предвиђа да се у одабраним школама мапирају проблеми у вези са производњом и потрошњом хране, и да се у складу са тим креира и спроведе план развоја отворене лабораторије кроз итеративни циклус који почива на следећа три принципа:

1. реални проблем – стварно решење;

2. укључивање свих друштвених актера за које је проблем релевантан;

3. практично учење.

Тема система исхране може укључивати много различитих аспеката. На пример, управљање отпадом од хране, култура и традиција исхране, загађење у прехрамбеном систему, пољопривреда, физиологија укуса, паковање, локални промет хране, здравствени проблеми, економија, естетика… Све школе ће дефинисати који део ове теме је за њих релевантан. Смернице за спровођење отворене лабораторије развијаће се и тестирати у целој Европи међу осталим партнерима на пројекту. У последњој години пројекта развијена сазнања биће формулисана у виду препорука за политике формалног и неформалног образовања. 


Улога ЦПН-а:


Центар за промоцију науке има формалну позицију ”треће стране” у овом пројекту и спроводи активности кроз координацију европске мреже научних центара ECSITE. Улога ЦПН-а подразумева учешће у развоју методологије отворених лабораторија, тестирање методологије у двема школама у Србији и затим њена примена у 10 додатних школа. На тај начин, уз координацију ЦПН-а, 12 школа у Србији имаће прилику да испроба флексибилан приступ бављењу научним темама и практичним проблемима свакодневице које ће систематично анализирати и решавати.

SR