genderSTE

genderSTE – Gender in Science, Technology and Engineering

genderSTE jе мрежа експерата окупљених око заступања родне равноправности у истраживању и иновацијама чији је рад усмерен на деловање ка креирању политика.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: COST акција за међународну сарадњу истраживача, научника и других заинтересованих страна

Трајање пројекта: 01/2014 – 12/2016

Сајт пројекта: http://genderste.eu/

Контакт: Ђурђа Тимотијевић – djtimotijevic@cpn.rs

Чланови мреже

Чланове мреже чине владине институције, научноистраживачке организације, универзитети, компаније и непрофитне организације из 40 земаља, као и интернационалне организације из Европе и света. Центар за промоцију науке је један од чланова.

Координатор акције: проф. др Ињес Санчез де Мадаријага

Опис пројекта

GenderSTE (Gender in Science, Technology and Engineering) је европска мрежа креатора политика и истраживача окупљених око идеје родне равноправности и боље интеграције и већег доприноса родних студија у овој области. Рад мреже усмерен је на подстицање структурне промене у научним и истраживачким институцијама, као и на указивање на потребу за већом родном сензитивношћу када су у питању садржај и ефекти истраживања и иновација. Активности мреже усмерене су на креаторе политика и истраживаче, односно на њихово међусобно умрежавање.

Улога ЦПН-а

ЦПН се активно бави заступањем родне равноправности у STEM областима на свим нивоима, од ученика основних школа до креатора политика. Једна од улога Центра у пројекту је организовање GenderSTE тренинга за креаторе политика у Београду (новембар 2016).

SR