TechEthos

Ethics for Technologies with High Socio-Economic Impact

Циљ пројекта TechEthos јесте да се Европској унији прокрчи пут ка улози предводника у области напредних, развојних технологија које са собом доносе нове етичке изазове и друштвене последице. Пројекат ће развити смернице за развој и примену тих технологија како би се обезбедили највиши етички стандарди на нивоу ЕУ и шире међународне заједнице.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије

Трајање пројекта: 01/2021 – 12/2023

Сајт пројекта: techethos.eu

Контакт: Иван Умељић – iumeljic@cpn.rs

Координатор:

Austrian Institute of Technology, Аустрија

Партнери:

Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, Италија

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Француска

De Montfort University, Велика Британија

European Network of Science Centres and Museums – ECSITE, Белгија

European Network of Research Ethics Committees Office, Немачка

Trilateral Research, Велика Британија/Ирска

Technische Universiteit Delft, Холандија

University of Twente, Холандија

Science Center Network, Аустрија

iQLANDIA, Чешка 

Bucharest Science Festival, Румунија

Parque de las Ciencias, Шпанија

Vetenskap & Allmänhet, Шведска

Центар за промоцију науке, Србија

Активности:

У пројектне активности укључен је велики број заинтересованих страна, у распону од истраживача и иноватора, преко истраживачких етичких одбора, одбора за истраживачки интегритет, до организација цивилног друштва и доносилаца одлука. Основне активности пројекта се могу одредити према следећим плановима и циљевима:

– Спровођење анализе технологија у настајању са високим друштвено-економским утицајем, како би се идентификовале три до четири технологије или породице технологија које засебно могу побудити изазовна етичка питања.
– Идентификовање и анализа етичких питања која подстичу развој одабраних технологија.
– Истраживање ставова и становишта различитих заинтересованих страна – научноистраживачка заједница, индустрија али и шира јавност коју дотичу етичке импликације ових технологија – помоћу различитих метода и алата попут осмишљавања сценарија и медијских анализа.
– Развијање етичког оквира и идентификовање нужних елемената који ће бити интегрисани у протоколе за научна истраживања.
– Истраживање и поређење ЕУ политика (правно-регулаторни и процедурални оквири) са осталим регионима света, и процена могуће потребе за креирањем посебних правних регулатива у вези са идентификованим технологијама на нивоу ЕУ.
– Развијање извршних препорука за истраживање и иновације које би идентификованим технологијама обезбедиле „етику усклађену са дизајном“ (ethics by design) и подржале рад истраживачких заједница и истраживачких етичких одбора.
– Сарадња, удруживање, ангажовање.
– Синергија, дисиминација и комуникација са заинтересованим странама.

Улога ЦПН-а:

Центар за промоцију науке је, кроз учешће у оквиру мреже научних центара и музеја у Европи – ECSITE, и са још пет међународних организација из Аустрије, Чешке, Румуније, Шпаније и Шведске, укључен у активности које поспешују дијалог између науке и друштва. Свака од ових шест организација организоваће иновативне програмске активности отворене за јавност (укључујући и осетљиве групе), попут научних кафеа, дијалога, трибина и изложби.

SR