Регионална сарадња

Посебно важан и истакнут сегмент међународне сарадње представљају партнерства, заједнички рад и гостовања у ширем региону Југоисточне Европе, с посебним нагласком на партнерима и сарадњи у непосредном окружењу – Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија, Македонија, Мађарска и Словенија.

Још од 2012. године, Центар за промоциjу науке је учествовао у партнерским активностима, заједничким пројектима и развоју ширег регионалног позиционирања промоције науке и подршке научној култури и писмености. Мобилни тимови Центра су учествовали и представљали ЦПН садржаје и програме на фестивалима науке у Бањалуци, Загребу, Подгорици, Требињу, Копривници и Скопљу, као и на другим догађајима мањег формата и обима.

Изванредна сарадња је успостављена и у оквиру пројекта RRI Tools, где је Центар водио и координирао активности у пет земаља региона. У том контексту је остварено изузетно вредно партнерство са националним и ентитетским министарствима надлежним за науку у Црној Гори, Хрватској и Албанији, као и у оба БиХ ентитета. Драгоцена партнерства су учвршћена и потврђена и са универзитетима у Ријеци, Копривници, Валони, Тирани и Бањалуцу, као и са сродним организацијама и партнерима у Загребу, Сарајеву, Мостару и Подгорици.

Коначно, кроз регионалну SciProm конференцију 2013. године, као и кроз читав низ заједничких активности, утемељен је директан

SR