Science Meets Parliaments

10. јула 2019. године, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а под покровитељством Joint Research Centrе (JRC) Европске комисије, Центар за промоцију науке по први пут у Србији организује догађај под називом Science Meets Parliaments у Дому Народне скупштине Републике Србије, посвећен климатским променама и сложеним последицама које изазивају.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Joint Research Centre Европске комисиjе

Траjање проjекта: 05/2019 – 06/2020

Саjт проjекта: Саjт

Контакт: Марко Крстић, mkrstic@cpn.rs

Конзорциjум
Координатор

Центар за промоцију науке, Србија

Партнери

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Србија

Опис проjекта:

Обједињени истраживачки центар Европске комисије, Joint Research Center (JRC), представља угледну европску институцију која удружује научнике и истраживаче у настојању да својим ангажманом допринесу бољој улози науке приликом доношења одлука и креирања политика. 2015. године, у сарадњи са Европским парламентом, JRC је покренуо програм Science Meets Parliaments са идејом да потенцира идеју о неопходном повезивању и заједничком деловању политичара и научноистраживачке заједнице. У питању је догађај који је до сада одржаван једино у земљама чланицама Европске Уније, те је ово први пут да се организација таквог догађаја поверава земљи која није чланица ЕУ.

У Србији се Science Meets Parliaments одржава на национални Дан науке, са циљем да се у оквиру једнодневног догађаја сусретну, с једне стране, научници и истраживачи, а са друге чланови парламента и локалних самоуправа, и доносиоци одлука, као и представници грађанских удружења. Догађај дебатног типа замишљен је да како би се подстакао дијалог између свих страна и отворили нови погледи на значај и место науке приликом доношења политичких одлука и законских регулатива. Централна тема програма посвећена је драматичном утицају климатских промена на друштво, односно на потребу хитног реаговања и прилагођавања друштва на исте. Поред уводних обраћања, главни програм догађаја чине три панел дискусије са темама: ”Обновљиви извори енергије”, ”Климатске промене и вода” и ”Квалитет ваздуха и гасови стаклене баште”.

Улога ЦПН-а:

10. јула 2019. године, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а под покровитељством Joint Research Centrе (JRC) Европске комисије, Центар за промоцију науке по први пут у Србији организује догађај под називом Science Meets Parliaments у Дому Народне скупштине Републике Србије, посвећен климатским променама и сложеним последицама које изазивају.

Центар за промоцију науке је, такође, учесник европског пројекта TeRRIFICА (Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action), финансираног кроз програм Хоризонт 2020, на чијој ће реализацији у наредне три и по године радити заједно с партнерима из Немачке, Француске, Шпаније, Белорусије и Пољске. Циљ пројекта је креирање конструктивног дијалога између научне и индустријске заједнице, цивилног друштва и креатора политика, ради развоја неопходних друштвених и технолошких иновација, процедура и методологија у контексту климатских промена, друштвеног прилагођавања и избегавања или умањења штетних последица. Сходно уској повезаности пројекта TeRRIFICА са темом догађаја Science Meets Parliaments, Центар је обезбедио активно учешће свих партнера у организацији и одржавању овог догађаја у Београду.

SR