ReFocuS 3.0

European Researchers’ Night project

Циљ пројекта ReFocuS 3.0 (енгл. Road to Friday of Science − Пут до научног петка) је да значајно подигне свест јавности о важности улоге науке у друштву и за друштво, смештањем истраживача у фокус јавних дешавања. Ове године представљају се отвореност науке према различитостима и дељење знања, као и сам концепт „наука је свуда“. Чињеница је да како наука, тако и друштво, могу имати користи од разноликости, с обзиром на то да нам се на тај начин пружају различити погледи на свет. Диверзитет партнера у пројекту, како научних тако и институција културе, проширује општу представу о томе како и зашто су наука и истраживачи важни за једно друштво.

Подаци о пројекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисије, потпрограм Марија Кири

Трајање пројекта: 07/2020 – 02/2021

Сајт пројекта: nocistrazivaca.rs

Контакт: Данијела Вучићевић – dvucicevic@cpn.rs 

Координатор:

Центар за промоцију науке
др Тања Аднађевић – tadnadjevic@cpn.rs

Партнери:

Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”

Природно-математички факултет, Ниш

Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац

ОПИС:

Кроз пројекат ReFocuS 3.0 желимо да укажемо на значај науке у свакодневном животу и да приближимо научни метод ширем делу популације упознајући их са локалним истраживачима и њиховим радом. Посебан акценат је на подизању свести о значају науке за сваког појединца и на битности њиховог учешћа: истраживача, грађана, удружења и свакога ко жели и може да пружи свој допринос. У нади да ће се што више људи укључити у научна истраживања, акценат је и на концепту грађанских научних истраживања (енгл. citizen science) који подразумева да јавност заједно са научницима истражује. Грађани ће лакше схватити значај науке, као и сопствену улогу, када им покажемо како примењена наука може да допринесе решавању проблема који и њих дотичу.
У до сада највећем, трећем издању ReFocuS пројекта, активности ће се одржати у 14 градова и на 46 локација, укључујући научне институте, музеје, научне клубове, тврђаве, градске паркове и библиотеке. Упркос епидемиолошкој ситуацији, која је поставила нове изазове, садржаји са различитих локација допреће до сваког заинтересованог појединца путем онлајн формата: виртуелних шетњи, демонстрација, експеримената, предавања, квизова, видео серијала, радионица, разговора са научницима.
Права вредност пројекта се огледа у представљању отворености науке ка разноликим учесницима који дају своје доприносе и употпуњују представу о томе зашто су наука и истраживачи важни за друштво.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке је координатор и учествује у свим деловима пројекта, а у сарадњи са партнерима координише активности у 14 градова широм Србије. Заједно са великим бројем сарадника, ентузијаста, научника, наставника и новинара, Центар је постао препознатљив међу грађанима Србије због бројних и динамичних активности, а уједно је и иницијатор оснивања Мреже научних клубова, кроз које координише догађаје у оквиру радног пакета 2. ЦПН непосредно руководи активностима на друштвеним медијима и ПР и медијском кампањом, јер верујемо да је то један од најефикаснијих начина да утичемо на младе и њихове изборе. У оквиру пројекта, јединствена је постала Недеља истраживача, која претходи Европској ноћи истраживача, а представља један од начина да допремо до већег броја људи и инспиришемо их да се прикључе највећем паневропском догађају у сфери научне комуникације.

SR