RETHINK

Научна комуникација налази се у кључноj фази развоjа услед појаве дигиталних комуникационих платформи које не само да представљају нове могућности, већ воде и ка новим изазовима. RETHINK проjекат даје нови угао гледања на научну комуникациjу, који препознаје баријере и неједнакости ка отвореним и рефлективним везама између науке и друштва. RETHINK доноси значаjну и дугорочну промену у научној комуникациjи како би се повећале могућности и надвладале недоумице у свеобухватном процесу дигитализациjе, уз подршку друштву да реши кључне изазове широм Европе и света.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 01.2019 – 03.2022

Саjт проjекта: www.rethinkscicomm.eu

Контакт: Славица Дуковић – sdukovic@cpn.rs

Координатор

Vrije Universiteit Amsterdam, Холандиjа

Партнери

ECSITE (Association europeenne des expositions scientifiques techniques et industrielles), Белгиjа

University of the West of England, Bristol, Велика Британија

Zeppelin Universitat, Немачка

S.I.S.S.A. Medialab, Италиjа

Danish Board of Technology Foundation, Данска

Треће стране

Copernicus science centre, Пољска

ITQB Nova, Португалија

Vetenskap & Allmanänhet (VA Public & Science), Шведска

Центар за промоциjу науке, Србиjа

Опис проjекта

Пројекат RETHINK ће представити пут ка даљем развоју научне комуникације, охрабрујући промене засноване на доказима из праксе и примене одговарајуће политике у даљем отварању истраживања и иновација. Како би се то постигло, RETHINK ће дати перспективу од 360° на садашњу научну комуникацију, кроз мапирање тренутних активности у научној комуникацији широм Европе, укључујући и оне које се одвијају у дигиталној сфери. Ово ће резултирати увођењем нових начина обука за све учеснике у научној комуникацији, укључуjући и блогере и људе са друштвених мрежа. На интернету ће бити доступни различити садржаји са циљем да се промене актуелне праксе у научној комуникацији, како би се уклониле препреке ка отвореној комуникацији и привукла нова, млада публика широм Европе. Такође, припремиће се и смернице како би се створило окружење коjе охрабрује отворено истраживање и иновације, и омогућио слободан приступ свим садржајима и подацима који буду прикупљени током процеса истраживања, са циљем подстицања шире дискусије и бољег разумевања научне комуникације и садржаја.

Улога ЦПН-а

Прикупљање података који се односе на истраживање (еко)система научне комуникације, одређивање улога и активности научних комуникатора и спровођење експеримената у којој мери одређени приступи функционишу у различитим контекстима, биће примарне активности Центра. Такође ће се урадити и истраживања о томе које стимулативне структуре могу бити укључене у комуникацију са друштвом, како би се препознале препреке и мапирале могућности за прихварање, развој и тестирање стратегија нових и унапређених пракси. Поред осталог, развиће се и тестирати модели за утврђивање критеријума квалитета у научној комуникацији, уз развој и имплементацију материјала за тренинге. Један од коначних резултата ће бити покретање и вођење Rethinkerspace простора.

SR