SECURE 

SECURE

Пројекат SECURE Sustainable Careers for Researcher Empowerment (Одрживе каријере за оснаживање истраживача) има за циљ да истражи каријерне путеве истраживача у европском контексту и надогради постојеће политике и препоруке за унапређење истраживачких каријера. SECURE развија мере координације и подршке за стварање, тестирање, имплементацију и интеграцију заједничког оквира за истраживачке каријере (RCF) који нуди скуп опција за подршку организацијама у регрутовању, запошљавању, обуци, развоју, напредовању и мобилности истраживача, са циљем побољшања и смањења несигурности истраживачких каријера.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт Европа програм Европске комисиjе

Трајање пројекта: 01/2023 – 12/2024

Сајт пројекта: secureproject.eu

Контакт: Петар Лаушевић − plausevic@cpn.rs

Координатор

The Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN), Шпанија

Партнери

CRAC-Vitae, Уједињено Краљевство

Technopolis Consulting Group, Белгија

ICORSA, Ирска

Eurodoc, Белгија

Marie Curie Alumni Association (MCAA), Аустрија

The Academy of Business in Society (ABIS), Белгија

ADOC Talent Management, Француска

Young European Research Universities Network (YERUN), Белгија

Свеучилиште у Ријеци (UNIRI), Хрватска

University of Cyprus, Кипар

Nova University Lisbon, Португалија

UEFISCIDI, Румунија

Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Аустрија

Euroscience Association, Француска

Bay Zoltan Alkalmazott Nonprofit, Мађарска

VDI/VDE Innovation and Technik Gamble, Немачка

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

SЕCURE пројекат је посвећен побољшању дугорочне одрживости каријера истраживача креирањем сопствене методологије, пилот модела и препорука, као и подстицањем дијалога на европском нивоу о темама у вези са истраживачким сектором. У свом двогодишњем трајању, овај пројекат ће: развити свеобухватни оквир за истраживачке каријере (RCF) интегришући постојеће релевантне политике; развити моделе развоја каријера од вишегодишњих истраживачких ангажовања па до сталних позиција у науци (TTL), интегришући најбоље праксе из постојећих случајева; спровести пилот програме у организацијама за имплементацију, тестирање и усавршавање RCF-а; укључити заинтересоване стране у истраживање за заједнички дизајн и валидацију RCF-а; и интегрисати RCF кроз EURAXESS мрежу, као и препоруке и предлоге за креаторе политика; организовати више дебата и разговора о повезаним научним политикама, као и завршни самит пројекта.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у пројекту водећи радни пакет намењен дисеминацији, комуникацији и експлоатацији главних продуката пројекта. ЦПН је креирао визуелни идентитет пројекта, уз успостављање свих канала комуникације и пратећих формата, са циљем дељења пројектних активности и резултата усмерених ка циљним групама и широј јавности.

SR