Караван за климу

Караван за климу је пројекат који је 2018. године осмислио Француски институт у Србији, а који се oд 2020. године реализује у партнерству са Центром за промоцију науке и уз подршку Делегације Европске уније у Србији и Канцеларије Програма Уједињених Нација за развој у Србији.

Пројекат „Караван за климу 3.0 – Мали корак за човека, велики за природу – биодиверзитет и климатске промене у Србији″ повезује борбу против климатских промена и заштиту биодиверзитета, са циљем подизања свести грађана о значају упознавања и идентификовања заштићених врста на територији Србије. Централни сегмент представља изложба која приказује јавности различите глобалне последице климатских промена (топљење поларних ледених капа, пораст температуре и ацидификацију мора, климатске екстреме попут пожара). Изложбом се наглашава директни утицај климатских промена на биолошку разноврсност, али и на ширење инвазивних врста, високопланинска и влажна станишта, и биодиверзитет градова, и нуде одговори на питања како допринети очувању биодиверзитета. Изложба је употпуњена интерактивним експонатима које је осмислио Центар за промоцију науке.

SR