Climate Caravan

Work In Progress!

Пројекат „Караван за климу 3.0 – Мали корак за човека, велики за природу – биодиверзитет и климатске промене у Србији″ повезује борбу против климатских промена и заштиту биодиверзитета, са циљем подизања свести грађана о значају упознавања и идентификовања заштићених врста на територији Србије. Централни сегмент представља изложба која приказује јавности различите глобалне последице климатских промена (топљење поларних ледених капа, пораст температуре и ацидификацију мора, климатске екстреме попут пожара). Изложбом се наглашава директни утицај климатских промена на биолошку разноврсност, али и на ширење инвазивних врста, високопланинска и влажна станишта, и биодиверзитет градова, и нуде одговори на питања како допринети очувању биодиверзитета. Изложба је употпуњена интерактивним експонатима које је осмислио Центар за промоцију науке.

EN