Projects

Центар за промоцију науке активно партиципира и аплицира за проjектна финансирања кроз различите ЕУ програме – ФП7, ЛЛП Комениjус, Еразмус+, Креативна Европа, КОСТ, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

Центар је редовни учесник већег броjа проjеката коjи се баве разноврсним темама попут (не)формалног образовања, примене концепта „Одговорног истраживања и иновациjа“ (енгл. Responsible Research and Innovation – RRI), родног оквира, етике, интердисциплинарне сарадње научника и уметника… У последње две године, уз фокус на научнoj комуникацији као кровнoj делатности ЦПН-а, најзаступљенији су пројекти посвећени научном образовању, односно савременом СТЕМ образовном моделу (енгл. STEM − Science, Technology, Engineering, Math).

Tоком 2018. године, Центар за промоцију науке започeo је рад на девет нових пројеката који се баве низом тема од друштвеног значаја, а посвећени су научном образовању намењеном свим генерацијама, повезивању уметности и науке, научноистраживачкој делатности, али и климатским променама и вештачкој интелигенцији као темама којe обликују нашу садашњост али и будућност.

У тренутку писања овога текста (jануар 2019), Центар jе партнер у рекордних 13 активних европских проjеката и инициjатива. Укупан број пројеката у којима је ЦПН учествовао откако су започете активности у области међународне сарадње и европских пројеката је 31, што је, када се у обзир узму величина Центра и број запослених и ангажованих колега, јединствен и изузетан резултат на нивоу читаве Србије па и шире.

EN