Science Education for Responsible Society

У оквиру концепта Научно образовање за одговорно друштво, Центар за промоцију науке је развио програм намењен наставницима чији је основни циљ креирање окружењa за учење и откривање науке у коме су сви добродошли да постављаjу питања, истражуjу, експериментишу и стварају нова знања. Као национална контакт тачка највеће европске мреже наставника природних наука – Scientix, идеја нам је да повежемо наставнике, њихове праксе и искуства, као и да промовишемо СТЕМ дисциплине (енг. STEM: science, technology, engineering and mathematics), нове педагошке приступе, и сарадњу и пројектно финансирање кроз различите европске фондове.

Work in progress

 

EN