STEM Education for the Future 2017

Центар за промоцију науке организoвао је прву националну конференцију у оквиру пројекта Scientix, 6. oктобра, 2017. Конференција „СТЕМ образовање за будућност” имала је циљ да прошири дијалог о значају СТЕМ дисциплина у настави и могућностима њиховог унапређења и развоја (енглески, STEM: science, technology, engineering and mathematics). Ово је била прилика и да се представе и сумирају резултати и искуства оних наставника који су већ део Scientix заједнице, преко својих пројеката или амбасадорске улоге коју обављају.

У оквиру конференције одржанe су и радионице са фокусом на два пројекта у којима се, са једне стране, указује на коришћење уметничких елемената у настави СТЕМ дисциплина, а са друге, на рушење родних стереотипа који стоје на путу девојчицама да се определе за ове дисциплине и треба да покажу како да СТЕМ настава буде родно инклузивнија. Учесници конференције, између осталог, говорили су о важности програмирања, оригамију у настави математике, комуницирању научних тема на разумљив начин, мотивацији савремених генерација за студирање СТЕМ професија, као и бројним другим темама које су фокус пројекта Scientix.

Conference Programme

EN