Active

Bio Awaking

Развијање биоарт праксе на Западном Балкану Пројекат Bio Awaking усмерен је на заједничко креирање, усвајање и ширење еколошких пракси и […]

Read More

EUDigitalDeal

EUropean Digital Deal Пројекат EUDigitalDeal наставак је вишегодишње, готово деценијске сарадње централне групе партнера, која се унеколико мења, развија и […]

Read More

FASIH

FASIH − Future Art and Science Industrial Heritage Пројекат FASIH усмерен је на интердисциплинарно истраживање индустријског и културног наслеђа Београда, […]

Read More

LEVERS

LEVERS – Learning Ventures for Climate Justice  Пројекат LEVERS посвећен је повезивању образовања и климатскe правдe (Climate Justice) кроз формирање […]

Read More

Carbon Act 

Carbon Act Климатске промене критично утичу на различите аспекте људског живота, укључујући стабилност заједница, здравствених система и целокупног људског благостања. […]

Read More

TinkerLib

Пројекат TinkerLib је заснован на трансформацији организација неформалног образовања за одрасле у инклузивне и отворене просторе за учење, који подржавају […]

Read More

IMP>ACT

Хоризонт Европа пројекат IMP>ACT (IMPACT ASSESSMENT FOR ACTION COMPETENCE − Процена утицаја на акционе компетенције) успостављен је са циљем развијања […]

Read More

VR4Clima

Подизање свести о климатским променама и природним катастрофама коришћењем виртуелних светова Циљ пројекта је да подстакне ученике да постану еколошки […]

Read More
EN