Active

ReFocuS Art

European Researchers’ Night project Главни циљеви пројекта фокусирани су на повећање препознатљивости истраживача у Србији, као и на њихово укључивање […]

Read More

EUDigitalDeal

EUropean Digital Deal Пројекат EUDigitalDeal наставак је вишегодишње, готово деценијске сарадње централне групе партнера, која се унеколико мења, развија и […]

Read More

FASIH

FASIH − Future Art and Science Industrial Heritage Пројекат FASIH усмерен је на интердисциплинарно истраживање индустријског и културног наслеђа Београда, […]

Read More

LOESS

Пројекат LOESS − Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health (Повећање писмености кроз оперативни […]

Read More

SECURE 

SECURE Пројекат SECURE − Sustainable Careers for Researcher Empowerment (Одрживе каријере за оснаживање истраживача) има за циљ да истражи каријерне […]

Read More

LESTO

Learn and Experience Science Together Online Пројекат LESTO (Learn and Experience Science Together Online) заснован је на креирању онлајн платформе […]

Read More

LEVERS

LEVERS – Learning Ventures for Climate Justice  Пројекат LEVERS посвећен је повезивању образовања и климатскe правдe (Climate Justice) кроз формирање […]

Read More

Carbon Act 

Carbon Act Климатске промене критично утичу на различите аспекте људског живота, укључујући стабилност заједница, здравствених система и целокупног људског благостања. […]

Read More
EN