Људи

Добривоје Лале Ерић

Руководилац Сектора за
међународну сарадњу

Контакт: dleric@cpn.rs

Слободан Цоба Јовановић

Креативни директор

Контакт: slobodan.jovanovic@coba.rs

Владимир Цицвара

Техничка и ИТ подршка

Контакт: itsupport@cpn.rs

др Марјана Бркић

Саветник за послове
међународне сарадње

Контакт: mbrkic@cpn.rs

др Петар Лаушевић

Саветник за послове
међународне сарадње

Контакт: plausevic@cpn.rs

Јелена Меденица

Саветница за финан. и админ.
међународних пројеката

Контакт: jmedenica@cpn.rs

Катарина Стекић

Саветница за послове
међународне сарадње

Контакт: kstekic@cpn.rs

др Марија Цветиновић

Саветница за послове
међународне сарадње

Контакт: mcvetinovic@cpn.rs

SR