FemPower

Gender Equality in the Clean Energy Transition

Циљ пројекта FemPower је повећање заступљености жена у сектору који се бави зеленом енергијом, као и оснаживање и усавршавање оних које су већ активне у академији или у тржишном окружењу. Пројекат тежи да интегрише родну димензију у истраживања и професионални развој у процесу транзиције ка чистој енергији.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус+ програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 02/2022 – 07/2024

Сајт пројекта: fempower.ee.auth.gr

Kонтакт: др Петар Лаушевић – plausevic@cpn.rs

Координатор

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Грчка

Партнери

Politecnico Di Milano, Италија 

Technologiko Panepistimio Kyprou, Кипар

Centre For Research On Women’s Issues, Грчка 

Digijeunes, Француска

Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Шпанија 

Technische Universiteit Delft, Холандија

Duneworks, Холандија 

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Конзорцијум пројекта FemPower, који чине научне институције, невладине организације, приватни сектор и јавне установе, ради на развоју алата и методологије, који ће повећати инклузију и родну разноликост у транзицији ка чистој енергији. Кроз формирање отворених образовних ресурса, мреже вршњачког учења и међусекторске, мултидисциплинарне сарадње биће оснажен развој СТЕ(А)М стратегија у високом образовању, са посебним нагласком на учешћу жена у СТЕМ-у и промоцији научне радозналости и изврсности у науци, технологији, инжењерству и математици. Сви алати и методе развијени у оквиру пројекта биће истовремено тестирани и евалуирани кроз релевантне активности − наставе и обуке − и практичну имплементацију. Иницијална група учесника (наставно особље, едукатори и истраживачи) имаће директну корист од тако креираних пројектних активности док ће резултати пројекта бити доступни и широј публици. Планирана су бројна умрежавања и виртуелне обуке, како би се осигурала и промовисала дугорочна одрживост примењених решења и изван трајања самог пројекта.

Улога ЦПН-а

ЦПН је задужен за радни пакет који развија методологију евалуације и алата за разраду партиципативног, ко-креативног приступа, са циљем интеграције перспектива родне разноликости у процес и праксе транзиције ка чистој енергији. Поред овога, улога Центра је да активности и ресурсе пројекта представи и учини доступним образовној заједници у Србији.

SR