STEAM Learning Ecologies

STEAM Learning Ecologies

Пројекат STEAM Learning Ecologies (SLEs) се фокусира на екологије учења са циљем да се СТЕАМ образовање измести ван контекста школске учионице, како би се знање из СТЕАМ области лакше повезало са реалним светом и приближило ученицима. Сам концепт екологије учења потиче од идеје отвореног школовања (енгл. open schooling) и подразумева екосистем више локалних партнера. Партнер у екологији може бити школа, музеј, компанија, невладина организација, институт, универзитет, или било која друга институција која има жељу да учествује у изградњи свеобухватног СТЕАМ образовања. Кроз овако организоване екологије, свака страна пружа адекватан и специфичан допринос који кроз синергију учења доводи до напретка заједнице у целини.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Програм Хоризонт Европа Европске комисиje

Трајање пројекта: 01/2023 – 12/2025

Сајт пројекта: steamecologies.eu

Контакт:

Координатор

European SchoolNet, Белгија

Партнери

Ellinogermaniki Agogi, Грчка

ECSITE, Белгија 

Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea (APRE), Италија 

University Of Cyprus, Кипаp

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu, Норвешка

Humboldt-Universitaet Zu Berlin, Немачка

Wista-Management Gmbh (WISTA), Немачка

Ministry For Education, Sport, Youth, Research And Innovation, Малта

Придружени партнери

Centro Ciencia Viva Do Algarve, Португал

Ayunatmiento De A Coruna, Естонија

National University Of Ireland Galway, Ирска

Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта

Пројекат SLEs је заснован на мапирању постојећих и стварању нових екологија учења на локалу у 13 земаља Европе, са циљем окупљања и креирања репозиторијума са барем 100 екологија учења до краја пројекта. Партнери ће, током три године, заједнички радити на развоју потенцијалних путања учења које екологије на локалу могу развити, ослањајући се на постојеће и ко-креирајући нове екологије. Посебан акценат у пројекту је стављен на одрживост система, због чега ће бити развијена методологија креације и евалуације СТЕАМ екологија у сврху репродукције и даљег развоја екосистема СТЕАМ учења.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке учествује у радном пакету који се фокусира на креацију, подршку раду и имплементацију СТЕАМ екологија учења. У ту сврху ће се мапирати постојеће СТЕАМ екологије учења и активно учествовати у процесу стварања нових екологија. Центар ће у овом контексту имати двојаку улогу: олакшавање синергије истраживање-индустрија-учење, уз промовисање и пружање подршке интегрисаним пројектима који комбинују примену науке и иновација у индустрији са њиховим укључивањем у доживотно учење, и менторство различитим групама укљученим у екологије учења, како би у потпуности искористили научне и технолошке потенцијале.

SR