Unlocking STEM

Unlocking STEM: Teachers and Students for Better Air

Пројекат Unlocking STEM: Teachers and Students for Better Air (Откључавање СТЕМ-а: наставници и ученици за бољи ваздух) посвећен је загађењењу ваздуха и сродним темама заштите животне средине у контексту интегративне СТЕМ наставе и ваннаставних активности. Циљ је повећање интересовања ученика за СТЕМ области и подизање еколошке свести о штетном утицају загађења ваздуха на здравље. Пројекат је део ширег пројекта  „Школе за бољи квалитет ваздуха” који се реализује у Србији.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Краљевина Норвешка, УНИЦЕФ Србија

Трајање пројекта: 06/2021 – 07/2023

Контакт: Ана Клобучар – aklobucar@cpn.rs

Координатор

Иницијатива Дигитална Србија

Партнери

Фондација Петља

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Циљ пројекта је пружање континуиране подршке школама за спровођење СТЕМ пројектне наставе са акцентом на истраживањима еколошких тема. У пројекту учествује 46 школа из слива Западне Мораве, које добијају опрему за спровођење СТЕМ наставе. У пројекту учествују наставници и ученици основних и средњих школа, који спроводе СТЕМ пројекте и презентују их на локалним фестивалима науке. Кроз читав процес наставницима се пружа менторска подршка и могућност за хоризонталну размену идеја и искустава са наставницима из других школа. Улога ментора се, поред пружања стручне подршке, огледа у евалуацији и праћењу рада школа како би се по завршетку пројекта изабрали најбољи пројекти који ће бити представљени на завршној конференцији. У свакој школи су постављени сензори за мерење квалитета ваздуха које наставници и ученици могу да користе у пројектној настави, а ученици ће имати прилику и да, у оквиру редовне наставе, прођу кроз три онлајн курса посвећена интердисциплинарним еколошким темама.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке координише активностима ментора и помаже реализацију школских пројеката, кроз континуирану подршку школама, директорима и школским координаторима. Тим Центра држи тренинге и обуке за спровођење СТЕМ (ван)наставних активности, уз обилазак свих 46 укључених школа. Организација фестивала науке у 15 општина и финалне конференције у Београду такође је у надлежности Центра.

SR