Carbon Act 

Carbon Act

Климатске промене критично утичу на различите аспекте људског живота, укључујући стабилност заједница, здравствених система и целокупног људског благостања. Већ је дошло до значајног пораста екстремних климатских и еколошких промена услед повећања просечних температура на Земљи. Уколико не предузмемо хитне акције на свим расположивим нивоима, климатске промене ће имати озбиљан утицај на здравље садашњих и будућих генерација, оптерећујући, између осталог, и здравствене системе и универзалну здравствену покривеност. Пројекат Carbon Act стога предлаже приступ одоздо према горе како би се тема климатских промена интегрисала у школске програме у контексту достизања Циљева одрживог развоја Уједињених нација. Кроз три радне фазе − истраживање, пилотирање и имплементација − пројекат ће покушати да обезбеди широко усвајање и интеграцију климатских промена у СТЕМ наставу, као и у стратешке оквире на нивоу школa.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус+

Трајање пројекта: 01/2023 − 12/2025

Сајт пројекта: у изради

Контакт: Данијела Вучићевић − dvucicevic@cpn.rs

Координатор

European SchoolNet, Белгија

Партнери

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Пољска 

Goteborgsregionens Kommunalforbund, Шведска

Центар за промоцију науке 

Опис проjекта:

Образовање игра кључну улогу у решавању изазова климатских промена, подстичући људе да мењају своје понашање и доносе информисане одлуке, омогућавајући активну адаптацију и прихватање повезаних регулатива и политика. Пројекат Carbon Act усмерен је на приступ одоздо према горе који укључује три комплементарна блока активности. Ови блокови имају за циљ да обједине и усмере постојеће праксе и смернице за интеграцију климатских промена у формално образовање и обезбеђивање њиховог даљег ширења и усвајања.
Први блок подразумева истраживање постојећих школских програма о климатским променама и анализу курикулума за увођење тема у вези са климатским променама у образовни процес. Други блок ће развијати и пилотирати повезане образовне сценарије, што ће довести до креирања онлајн каталога и организације MOOC курсева (енгл. MOOC: масовни отворени онлајн курсеви) за имплементацију пројектних активности широм Европе. Коначно, трећи блок представља фазу шире примене и дисеминације пројектних материјала и активности, где ће се организовати MOOC-ови и такмичења, делити разноврсни видео материјали и припремати упутства и смернице како би се обезбедило значајно учешће школа и институција заинтересованих за интеграцију климатских промена кроз СТЕМ наставу и стратегије на нивоу школа.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке води 3. радни пакет, са примарном улогом обједињавања и усмеравања знања о климатским променама. Како би постигао овај циљ, Центар настоји да унапреди знање о климатским променама и промовише иницијативе за одрживост, подстакне развој компетенција за одрживост и прикупи и организује информације о текућим иницијативама за климатске промене у основним и средњим школама. Центар ће, такође, укључити већи број научника, школа и наставника из Србије, у контексту ширег ангажмана школа и наставника у Европи, како би се климатске промене и изазови одрживости прихватили на свим нивоима образовања. Поред тога, Центар ће учествовати у стварању пројектне методологије посвећене научном образовању заснованом на истраживању и упитима.

SR